"نشست

با توجه به اینکه پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در نهاد های انقلابی در سال جاری درحال برگزاری است. ضمن توجه به تاکید جناب آقای دکتر مالک رحمتی نسبت به حضور حداکثری و مؤثر شرکت ها و مؤسسات آستان قدس رضوی در این رویداد؛ نشست فصل پاییز مدیران تعالی سازمانی در تاریخ 16 مهرماه 1399 برگزار گردید.

معاون استقرار کیفیت مؤسسه کیفیت رضوی جناب آقای دکتر جوان جعفری در هم اندیشی مدیران تعالی سازمان ها به ارائه توضیحاتی مبنی بر میزان اثرگذاری استفاده از مدل تعالی سازمانی در بهبود بهره وری و بهینه سازی عملکرد سازمان ها پرداختند. همچنین اعلام همکاری آن مؤسسه را در ارتباط با آماده سازی مجموعه ها برای حضور موفق در جایزه ملی تعالی و پیشرفت داشتند.

در ادامه برگزاری نشست به انتقال تجربه شرکت هایی که در جایزه پیشین تعالی و پیشرفت حضور داشتند پرداخته شد.