در راستای تحقق کیفی محصولات و خدمات در مجموعه شرکت ها و مؤسسات اقتصادی رضوی در سال جهش تولید، مؤسسه کیفیت رضوی در تاریخ 1399/04/12 اقدام به برگزاری نشست فصلی مدیران تعالی سازمان ها و متولیان تضمین کیفیت نمود.

 

اهم محورهای این نشست به شرح ذیل می باشد:

  1. تبیین جایگاه مؤسسه کیفیت رضوی در ارزیابی انطباق عملکرد سازمان ها
  2. بازنگری مدل ارزیابی تعالی در شرکت ها و مؤسسات
  3. تشکیل شبکه ارزیابان کیفیت در سامانه ارزیابی کیفیت
  4. عارضه یابی مدل ارزیابی تعالی سازمانی در شرایط جاری
  5. تبیین فرآیند ثبت نام در جایزه ملی تعالی و پیشرفت در نهادهای انقلابی
 
 
 

شایان ذکر است به علت پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا، نشست فصلی مدیران تعالی در فصل بهار 1399 لغو گردید.