اگر در مقام مدیر در کسب‏‌وکاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید و آن ‏قدر متواضعید که فکر می‏‌کنید می‌توانید بهتر از این با همکارانتان تعامل کنید و دغدغه رشد و پویایی آنها را دارید حتماً این کتاب را بخوانید.

این کتاب از یک طرف به منابع معتبر و تحقیق‌های علمی پشت‏ گرم است و از طرف دیگر سرشار از تکنیک‌های عملی و دم‏‌دستی مربیگری است.با خواندن آن تجربه خیلی از موقعیت‌هایی که کتاب توصیف می‌کند جلوی چشمانتان می‌‏آید و افسوس می‏‌خورید که کاش بهتر مدیریت می‌کردید.

نویسنده در هیچ جایی از کتاب پرگویی نکرده است و هر خط از متن کتاب نکته به‌دردبخوری دارد؛ پس نوشته‌‏ها کوتاه و کتاب خواندنی است.

معرفی کتاب راه و رسم مربیگری

مربی‌شدن کار سخت و جادویی نیست، اگر یاد بگیرید سوالات کلیدی بیشتری بپرسید و توصیه‌های کمتری به کسی که تحت مربی‌گری‌تان قرار گرفته است، بکنید. بسیاری از اوقات نصایح و توصیه‌های زیاد مربی به آن خوبی که خودش فکر می‌کند، نیست. آنچه مهم است، برافروختن چراغی در ذهن برای یافتن راه درست است. این کاری است که یک مربی خوب می‌تواند با پرسیدن سوالات زیاد انجام دهد.

برای رسیدن به مهارت مربیگری و کمک به دیگران، فرد باید نخست خود بازیکن تیمی ایده‌آل همراه‌با ولع فراوان و فروتنی و هوشمندی و دوم برخوردار از فضايلی چون حمایت و عدالت و اعتدال و شفقت باشد. اما فارغ از نگاه کسب‌وکار، پرورش راه و رسم مربیگری کمکی است به خودمان برای ایجاد تعاملاتی سازنده و کار در محیطی بالنده