رویای همۀ شرکت‌هایی که تازه متولد می‌شوند این است که روزی به سازمانی بزرگ و حرفه‌ای تبدیل شوند و سری توی سرها درآورند. اما پس از مدتی گرفتار پارادوکس رشد می‌شوند: «رشد باعث ایجاد پیچیدگی می‏شود و پیچیدگی خود قاتل خاموش رشد است». به بیان دیگر، رشد، رشد را نابود می‌کند.

موضوع این کتاب، رشد سودآور پایدار است. اینکه چطور شرکتی قادر به کسب و حفظ رشد سودآور شود پرسشی اساسی است که پاسخ ساده ای برای آن وجود ندارد.

 

دسته: کارآفرینی و استارتاپ, مدیریت استراتژیک

معرفی کتاب ذهنیت موسس

 

نویسنده

جمیزآلن, کریس زوک
مترجمالهام حیدری, نادر سیدکلالی
مدیر هنری و طراح جلدمجید زارع
نسخه پردازکیوان دهقان پور
صفحه آرامهناز هادی
شابک3- 80- 7677- 600- 978
نوبت چاپدوم،زمستان99
مجموع تیراژ

4000 نسخه