بسياری از ما شاهد استراتژی‌هايی بوده‌ايم كه هيچ‌گاه پياده نشده‌‌اند و يا در كشاكش رويارويی با ناهمواری های داخلی و محيطی از پيشروی باز مانـده‌اند.

اين شرايـط براي هيچ‌كس مطلوب نيست ولي به هرصورت اتفاق افتاده و هنوز هم می‌افتد، چرا؟ زيرا جاری‌سازی استراتژی دنیایی پیچیده و بزرگ است که باید آن را به خوبی دنیای برنامه‌ریزی استراتژيک شناخت در اين کتاب نویسنده برآنست تا حتی‌المقدور متدولوژی‌ای کامل، ساخت‌يافته و کاربردی ارايه دهد. اين الگو همانند يك نقشه راهنما، در هر مقطع از سير حركت استراتژيک، ضرورت‏‌های اصلی را آشكار ساخته و اولويت‌های مديريتی و راهبری را در كانون توجه قرار می‌دهد.

کتاب «جاری‌سازی استراتژی» نوشته‌ی «مجتبی لشکر بلوکی» در سال 1398 منتشر شد. این اثر در دسته کتاب‌های مدیریت و موفقیت قرار می‌گیرد.

موفقیت یک شرکت و سازمان علاوه‌ بر داشتن نیروهای خوب و بامهارت نیازمند یک برنامه‌ و استراتژی کاربردی است که به‌وسیله‌ی آن بتوان قدم‌به‌قدم به اهداف نزدیک شد.

معرفی کتاب جاری سازی استراتژی

اگر علت شکست شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک را مطالعه کنید متوجه می‌شوید بخش زیادی از مشکلات و چالش‌های آن‌ها عدم وجود یک برنامه‌ی مدون و یا عدم پیاده‌سازی یک برنامه‌ی درست بوده است. باید مدیران و افراد فعال در حوزه‌ی کسب‌وکار در چیدن یک استراتژی همگام با ظرفیت‌های کارمندان و اهداف شرکت توانا باشند و علاوه‌بر آن توانایی اجرای آن را داشته باشند.

 

در بخشی از کتاب جاری‌سازی استراتژی می‌خوانیم

چرا به مدل کارت امتیازی متوازن، متوازن گفته می‌شود؟ صفت توازن چرا به اين سیستم مدیریت عملکرد افزوده شده است؟

در کارت امتیازی متوازن، تعادل و توازن بین عوامل زیر برقرار می‌شود

توازن بین شاخص‌های مالی و غیرمالی: در این سیستم برخلاف سیستم‌های اندازه‌گیری گذشته که فقط به جنبه‌های مالی توجه می‌شد، معیارهای دیگر (غیرمالی) نیز در نظر گرفته شده است.

توازن بین معیارهای درونی و بیرونی: در کارت امتیازی متوازن، بین معیارهای بیرونی (مشتریان، سهام‌داران و مالی) و معیارهای درونی (یادگیری و فرایندها) توازن ایجاد شده است.

تعادل بین شاخص‌های گذشته‌نگر و آینده‌نگر: در کارت امتیازی متوازن نه‌تنها عملکرد گذشته به کمک معیارهای مالی اندازه‌گیری می‌شود، بلکه در هر مقطع زمانی عواملی اندازه‌گیری می‌شوند که تعیین‌کننده عملکرد آینده‌اند.

تعادل بین کوتاه‌مدت و بلندمدت: درحالی که از طریق معیارهای مالی بیشتر عملکرد کوتاه‌مدت اندازه گرفته می‌شود، کارت امتیازی متوازن مقدار عوامل تأثیرگذار بر عملکرد درازمدت سازمان را نیز نشان می‌دهد. به‌عنوان ‌مثال ممکن است که با حذف آموزش و تحقیق و توسعه در کوتاه‌مدت سود افزایش یابد اما عملکرد بلندمدت سازمان آسیب ببیند.

توازن بین معیارهای نتیجه و عملکرد: در این سیستم بین سنجش معیارهای خروجی و نتایج به‌دست‌آمده از عملکردهای گذشته همچون فروش، رضایت مشتریان و شاخص‌های تعیین‌کننده عملکرد آینده همچون چگونگی انجام فرایندهای داخلی توازن برقرار شده است.

همچنین بین معیارهای کمی (سود. جریان نقدی و…) و معیارهای کیفی (رضایت مشتریان) توازن مشاهده می‌شود.

توازن بین سطوح مختلف سازمان: سیستم‌های اندازه‌گیری گذشته فقط برای استفاده افراد رده بالای سازمان و مدیران ارشد طراحی شده بود درحالی که این سیستم برای تمام افراد سازمان، در هر سطح سازمانی که وجود داشته باشند، می‌تواند بازخوردهای مفیدی فراهم کند. چرا که در عصر نوین فراصنعتی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که کارکنان بدون چون و چرا و تفکر کار کنند. دیگر به کارکنان به چشم کسانی که باید چشم وگوش بسته از قوانین و مقررات تبعیت کنند، نگریسته نمی‌شود. بلکه انتظار این است که خود، مقررات و قوانین را طراحی و اجرا کنند و اين کار از کارکنانی که از اطلاعات به دورند بعید به نظر می‌رسد. برای به وجود آوردن یک سازمان یادگیرنده و کارکنان دانا باید اطلاعات و نتایج عملکرد در دسترس باشد.