چشم انداز / راهبردها / مأموریت

چشم انداز

«پیشران و پیشرو در راستای استاندارد سازی سبک زندگی اسلامی و الگو سازی از حیات طیبه»

راهبرد ها

  • هماهنگ سازی، شبکه سازی و هم افزایی ظرفیت های آستان قدس رضوی.
  • بهره گیری حداکثری از ظرفیت های آستان قدس رضوی.
  • بهره گیری از تجارب و ظرفیت های جهانی.
  • تاکید بر بهره مندی عموم مردم از نتایج فعالیت های موسسه.

ماموریت مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی است. مضمون قرآنی حیات طیبه، شاخص فرایندی و جامع کیفیت طیب، ابزارها و سامانه های تعاملی و پویای کیفیت و کیفیت سنجی طیب و زیست بوم طیب سرفصل برنامه ها و پروژه های مؤسسه می باشند.

مؤسسه برنامه های خود را به کمک شرکای راهبردی، شبکه همکاران، شرکای تجاری خود و همه کسانی که در مسیر ارتقای کیفیت زندگی قدم بر می دارند دنبال می کند.

مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط آستان قدس رضوی تأسیس شد.

ماموریت دپارتمان توانمند سازی سازمانی

ما از طریق همراهی و هم­گام شدن با شرکت ها و با برگزاری کارگاه ­های آموزشی به هم افزایی و مشاوره­ می پردازیم. رفتار را بهبود می ­دهیم، مسیر و هنجارها را اصلاح می­ کنیم و در قالب مدل های مختلف کوچینگ تا رسیدن به بازخورد مثبت از عملکرد سازمان، آن ها را در مسیر بهره ­وری مشایعت می­کنیم.

مـاموریت دپارتمان توانمند سازی سازمانی مؤسسه کیفیت رضوی، رشد ملموس و ارتقاء همه جانبه سازمان­ها و مؤسسات می­باشد.

ضرورت توانمند سازی

سازمان ها برای پیشرفت در فضای اقتصادی باید مجهز و مسلح به ابزارها و تکنیک هایی شوند که در مواجهه با فضای رقابتی، رقابت پذیری خود را افزایش دهند.

از آنجائیکه اغلب سازمان ها تمرکز بر ماموریت های سازمانی یا به عبارت دیگر تمرکز بر تولید و خدمات دارند، نیازمند به کسب مشاوره و آموزش در حوزه های متنوع توانمندسازی و بهبود می باشند.

دپارتمان توانمند سازی سازمانی مؤسسه کیفیت رضوی با بهره گیری از کارگزاران و مشاوران متخصص که صلاحیت آنها احراز شده، در طی سال های فعالیت خود به ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش پرداخته و سازمان ها را در مسیر تحول و ارتقای توانمندی ها و قابلیت ها همراهی کرده است.

 

برخی از ابزار ها و تکنیک هایی که سازمان ها برای افزایش رقابت پذیری باید به آن مجهز باشند عبارت است از:

v     پیاده سازی رویکرد تعالی سازمانی.

v     مدیریت استراتژیک.

v     مدیریت ریسک.

v     پیاده سازی استاندارد های ایزو.

v    تدوین نقشه های راه فناوری، راهبرد، تعالی و کیفیت.

v     مدیریت دانش.

v     نظام آراستگی محیط کار.

v     مدیریت کیفیت جامع.

v     مدیریت بازار.

v     و غیره…