ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت قند تربت حیدریه

لوگو قند تربت حیدریه
 1. توانمندسازی برای دریافت تقدیرنامه تعالی و پیشرفت در شرکت قند تربت حیدریه

1-1-شرح خدمات قراردادی:

 • ارزیابی و عارضه‌یابی فصلی سازمان و شناسایی نقاط بهبود،
 • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
 • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
 • خدمات اموزش و توانمندسازی در خصوص استانداردهای ایزو اخذ شده و همکاری در ممیزی سالانه.

1-2-دستاوردها:

1-2-1-مشاوره

 • شناسایی عوارض سازمانی و ارائه گزارش عارضه‌یابی
 • مشاوره تدوین اظهارنامه
 • هدایت و تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری

( کارگروه رهبری و استراتژی، کارگروه منابع انسانی،کارگروه شراکت‌ها و منابع، کارگروه فرایندها و مشتریان، کارگروه ارزیابی ریسک)

 • برگزاری جلسات ممیزی داخلی

1-2-2-کارگاه‌های آموزشی

 • کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
 • کارگاه تدوین استراتژی
 • کارگاه آموزشی ISO9001
 • کارگاه آموزشی مدیریت ریسک
 • کارگاه آموزشی مدیریت دانش
 • کارگاه آموزشی ISO22000
 • کارگاه آموزشی ISO50001
 • کارگاه آموزشی ISO IMS

         1-2-3-تدوین اسناد

1-2-3-1رویه‌ها و دستورالعمل‌ها

 • اصلاح سند چشم انداز شرکت
 • طراحی و تدوین اظهارنامه
 • طراحی فرمت الزامات ذینفعان
 • تدوین دستورالعمل مدیریت ریسک
 • اصلاح روش اجرایی کنترل مدارک
 • تدوین شناسنامه فرایندها
 • تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد
 • تدوین روش اجرایی مدیریت دانش
 • تدوین سند شناسایی حوزه‌های دانشی

1-2-3-2-اسناد اینفوگرافیک

 • طراحی و تدوین نقشه راه تعالی
نقشه-راه-تعالی-قند-تربت
 • طراحی و تدوین نقشه راه دانش
نقشه دانش قند تربت
به جهت رعایت اصول امانت داری از ارائه مستندات با کیفیت بالا جلوگیری شده است.
تقدیر شرکت قند تربت حیدریه

تقدیر شرکت قند تربت حیدریه از ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی

گزارش تصویری از برخی جلسات عارضه یابی با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از برخی جلسات عارضه یابی با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی ISO 50001 با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی ISO 50001 با حضور مدیران ارشد این شرکت