ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت سامان بازار رضوی

لوگو سامان بازار رضوی
  • توانمندسازی برای دریافت تقدیرنامه تعالی و پیشرفت در شرکت سامان بازار رضوی
   

  1-1-شرح خدمات قراردادی:

  • ارزیابی و عارضه‌یابی فصلی سازمان و شناسایی نقاط بهبود
  • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت
  • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت
  • آموزش درخصوص تدوین برنامه استراتژیک، تدوین اظهارنامه، سازمان طیب
  • خدمات اموزش و توانمندسازی در خصوص استانداردهای ایزو اخذ شده و همکاری در ممیزی سالانه
             (استانداردهای مدیریت کیفیت Iso9001 ، Iso14001 ، Iso45001 و Iso50001)
   

  1-2-دستاوردها:

  1-2-2-کارگاه‌های آموزشی

  • برگزاری کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
جلسه ارزیابی و عارضه یابی IT

جلسه ارزیابی و عارضه یابی IT

جلسه ارزیابی و عارضه یابی بازرگانی

جلسه ارزیابی و عارضه یابی بازرگانی

بازدید از خط تولید کنستانتره

بازدید از خط تولید کنستانتره