ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت داروسازی ثامن

لوگو داروسازی ثامن
 1. شرح خدمات قراردادی:
 • ارزیابی و عارضه‌یابی فصلی سازمان و شناسایی نقاط بهبود،
 • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
 • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
 • خدمات اموزش و توانمندسازی در خصوص استانداردهای ایزو اخذ شده و همکاری در ممیزی سالانه.
 1. دستاوردها:
  • مشاوره
  • شناسایی عوارض سازمانی و ارائه گزارش عارضه‌یابی
  • مشاوره تدوین اظهارنامه
  • هدایت و تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری

( کارگروه رهبری و استراتژی، کارگروه منابع انسانی،کارگروه شراکت‌ها و منابع، کارگروه فرایندها و مشتریان، کارگروه ارزیابی ریسک)

  • کارگاه‌های آموزشی
  • کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
  • کارگاه تدوین استراتژی
  • -تدوین اسناد
   • رویه‌ها و دستورالعمل‌ها
  • اصلاح سند چشم انداز شرکت
  • طراحی و تدوین اظهارنامه
   • اسناد اینفوگرافیک
  • طراحی و تدوین زیست بوم

نقشه راه تعالی شرکت داروسازی ثامن

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره ای در شرکت داروسازی ثامن

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره ای در شرکت داروسازی ثامن

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره ای و آموزش در شرکت داروسازی ثامن

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره ای و آموزش در شرکت داروسازی ثامن