ارائه خدمات تدوین سند استراتژی شرکت آرد قدس رضوی

لوگو آرد قدس

موضوع پروژه تدوین سند استراتژی شرکت آرد قدس رضوی مطابق مدل فرد آر.دیوید و تهیه نقشه استراتژی و تعالی شرکت می باشد.

برخی از خدمات ارائه شده به شرح زیر است:

  • آموزش و راهنمایی در خصوص نحوه تدوین استراتژی
  • بررسی مستندات بالادستی موجود سازمانی
  • بررسی و تجمیع اطلاعات کارکنان صنعت آرد و نان
  • بررسی و گردآوری اطلاعات محیطی صنعت و ارائه به شرکت
  • تجزیه و تحلیل محیط رقابتی شرکت بر اساس مدل پورتر(پنج نیروی رقابتی)
  • برآورد و تحلیل ریسکهای استراتژیک
  • ارائه راهکارهای راهبردی برای شرکت و تصمیم سازی برای آینده نزدیک

 

تقدیر شرکت آرد قدس رضوی در پی ارائه خدمات تدوین سند استراتژی

تقدیرنامه شرکت آرد قدس رضوی

گزارش تصویری از جلسه نهایی تبیین استراتژی شرکت آرد قدس رضوی

گزارش تصویری از جلسه نهایی تبیین استراتژی شرکت آرد قدس رضوی

دیگر پروژه های این شرکت: