درباره ما

مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی است؛ مضمون قرآنی حیات طیبه، شاخص فرایندی و جامع کیفیت طیب، ابزارها و سامانه های تعاملی و پویای کیفیت و کیفیت سنجی طیب و زیست بوم طیب سرفصل برنامه ها و پروژه های مؤسسه می باشند. مؤسسه برنامه های خود را به کمک شرکای راهبردی، شبکه همکاران، شرکای تجاری خود و همه کسانی که در مسیر ارتقای کیفیت زندگی قدم بر می دارند دنبال می کند.

مدل رتبه بندی مؤسسه کیفیت رضوی بر اساس معیارها و شاخص های طیب تنظیم شده است و بر اساس این شاخص ها، مؤلفه های سنجش کیفیت برای محصولات، خدمات و سازمان ها تدوین گردیده است.

مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط آستان قدس رضوی تأسیس شد.

نشان طیب بر اساس مبانی هستی شناسانه اسلام عزیز طراحی و الزامات آن در قالب استانداردهای فرایندی و سیستمی بر روی محصولات، خدمات و سازمان های متقاضی اعمال می شود.

ما از طریق همراهی و هم­گام شدن با شرکت ها و با برگزاری کارگاه ­های آموزشی به هم افزایی و مشاوره­ می پردازیم، رفتار را بهبود می ­دهیم، مسیر و هنجارها را اصلاح می کنیم و در قالب مدل های مختلف کوچینگ تا رسیدن به بازخورد مثبت از عملکرد سازمان، آن ها را در مسیر بهره ­وری مشایعت می­کنیم.

     مـأموریت دپارتمان توانمند سازی سازمانی، رشد ملموس و ارتقاء همه جانبه سازمان­ها و مؤسسات می­باشد.

ضرورت توانمند سازی

سازمان ها برای پیشرفت در فضای اقتصادی باید مجهز و مسلح به ابزارها و تکنیک هایی شوند که در مواجهه با فضای رقابتی، رقابت پذیری خود را افزایش دهند.

از آنجائیکه اغلب سازمان ها تمرکز بر ماموریت های سازمانی یعنی تمرکز بر تولید و خدمات دارند، نیازمند به کسب مشاوره و آموزش در حوزه های متنوع توانمندسازی و بهبود می باشند.

دپارتمان توانمند سازی سازمانی مؤسسه کیفیت رضوی با بهره گیری از کارگزاران و مشاوران متخصص که صلاحیت آنها احراز شده، در طی سال های فعالیت خود به ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش پرداخته و سازمان ها را در مسیر تحول و ارتقای توانمندی ها و قابلیت ها همراهی کرده است.

 

برخی از ابزار ها و تکنیک هایی که سازمان ها برای افزایش رقابت پذیری باید به آن مجهز باشند عبارت است از:

v     پیاده سازی رویکرد تعالی سازمانی

v     مدیریت استراتژیک

v     مدیریت ریسک

v     پیاده سازی استاندارد های ایزو

v     تدوین نقشه های راه فناوری، راهبرد، تعالی و کیفیت

v     مدیریت دانش

v     نظام آراستگی محیط کار

v     مدیریت کیفیت جامع

v     مدیریت بازار

v     و غیره

اعضای شورای تخصصی توانمندسازی:

عکس پرسنلی آقای زمانی

حسین زمانی خادمانلو

گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
­ استادیار پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
­ مدیر عامل و نائب رییس هیأت مدیره مؤسسه کیفیت رضوی

برخی از سوابق اجرایی:

1 .عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1384 تا کنون
2 .عضو شورای برنامه ریزی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری از سال 1383 الی 1384
3 .مدیر گروه مکانیک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی ، 1387 تا 1389
4 .عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان، 1387 تا 1389
5 .دبیر شورای فرهنگی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1393 تا 1394
6 .عضو شورای مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت، 1392 تا 1393
7 .عضو مؤسس دو مؤسسه فرهنگی هنری، یک مؤسسه خیریه و یک شرکت تعاونی (مجری طرح رستای اسوه)
8 .مدیر گروه طراحی ماشینآالت صنایع غذایی، از سال 1395 تا 1397
9 .عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، از سال 1395 تا 1397
10.عضو شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، از سال 1395 تا 1397
عکس پرسنلی آقای جوان

محمود جوان جعفری

مدیریت بازرگانی، با رویكرد بازاریابی و مدیریت كسب و كار الكترونيك
پياده سازی تكنيكهای مدیریت كيفيت، بازاریابی و تحقيقات بازار
مدیریت و كنترل پروژه، مدیریت پروژه در استقرار فرآیندهای مكانيزه نفت و گاز بصورت EPC
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك و تعالي سازمانی
سيستمهاي اطلاعات مدیریت(MIS) ،تضمين كيفيت و سيستمهای مدیریت یكپارچه كيفيت، ایمنی و زیست محيطی(IMS)

برخی از سوابق اجرایی:

1.آستان قدس رضوی، موسسه كيفيت رضوي، معاون استقرار کیفیت طیب، سال 1400 تاکنون
2.آستان قدس رضوی، موسسه كيفيت رضوي، مدير تعالی سازمانی و صيانت از برند رضوی، سال 1398 تا 1400
3. آستان قدس رضوی، شركت شبکه بازار رضوی(اكوسيستم هاي استارتاپي)، معاون اجرايی و سپس برنامه ريزی. سال 98
4. شركت تركيب حمل و نقل، مدير برنامه ريزي، سال 97
5. شركت هلدينگ فن آوا، مدير پروژه پشتيبانی سامانه هوشمند سوخت كل كشور(37 منطقه نفتی و 3600 جايگاه عرضه فرآورده سوخت)، سال 94الي 96
6. شركت مديريت طرحهای صنعتی ايران(IPMI) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران در سمتهای؛ مشاور مدير عامل، معاون طرح و برنامه، دبيركميته راهبری استقرار سيستم مکانيزه يکپارچه.
7. شركت مديريت طرحهای صنعتی ايران(IPMI)، مدير استقرار سيستم اطلاعات يکپارچه مديريت پروژه(PMIS) پروژه های پالايشگاهی(EPC) عسلويه فاز 14 و 17-18 ، سال 90 تا 93
8. عضو كميته خريد تجهيزات پااليشگاهی فاز 14 عسلويه
9. عضو كميته مشترك برنامه ريزی استراتژيك خودروهای تجاری ايران خودروديزل
10. شركت ايران خودروديزل، رياست اداره تحقيقات بازار سال 88 تا 90
عکس پرسنلی آقای سهیلی

محمد سهیلی

کارشناسی مهندسی صنايع، برنامه ريزی و تحليل سيستمها از دانشگاه صنعتی شريف
­ کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد
­ دکتری معارف اسلامی- مبانی نظری اسلام از دانشگاه فردوسی مشهد

برخی از سوابق اجرایی:

1 .معاونت طرح و برنامه ريزی سپاه خراسان(منطقه چهار و هشت و منطقه بسيج خراسان)
2 .مديريت بودجه طرح و برنامه نيروی زمينی سپاه
­3 .دفتر تلفيق برنامه و بودجه معاونت طرح و برنامه ستاد کل نيروهای مسلح
­4 .مشاور برنامه ريزی استراتژيک و سيستم های اطلاعات مديريت در شرکت های صنايع استان خراسان
­5 .معاون طرح و برنامه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی
­6 .عضو هيأت مديره سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری مشهد
­7 .نماينده معاونت فرهنگی و عضو هيأت انتخاب مشاور پروژههای شهری مشهد
­8 .عضو کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی مرکز طراحی و مطالعات پروژه های شهری مشهد
­9 .مشاور طرح و برنامه دبيرخانه شورايعالی فرهنگی آستان قدس رضوي
­10.عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد(رئيس کميسيون برنامه و بودجه)
عکس پرسنلی آقای امامی

سید سعید امامی

کارشناسی ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی 1364
کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد 1370
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد 1375
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید از دانشگاه آزاد 1381

برخی از سوابق اجرایی:

1 .مسئول برنامه ریزی و دپارتمان مهندسی صنایع شرکت تولیدی ایران بوستر
2 .مدیرپروژه ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت مشاورین صنایع اتومبیل ایران
3 .رییس هیئت مدیره انجمن حامیان استاندارد و کیفیت
4 .مشاور مدیر تضمین کیفیت شرکت دارو پخش
5 .مشاور ریاست سازمان بیمه خدمات درمانی در امر مدیریت استراتژیک
6 .مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی مهر تدبیر تهران
7 .مشاور کمیته راهبری کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
8 .دبیر کمیته مدیریت نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام
9 .مدیر عامل بنیاد سالم و کرامت جهانی
10.رئیس هیات مدیره موسسه کیفیت رضوی
عکس پرسنلی آقای حسینی

سید جلال الدین حسینی واعظ

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های پیشرفته از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی مدیریت مالی – سرمایه گذاری از دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

برخی از سوابق اجرایی:

1 .شهرداری مشهد(ستاد، سازمان ها و مناطق) – مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری
2 .شهرداری مشهد(ستاد، سازمان ها و مناطق) – مسئول نظام مدیریت کیفیت و فرآیندهای شهرداری
3 .سازمان حرم مطهر – مشاور برنامه ریزی مدیریت عالی حرم مطهر رضوی
4 .معاونت برنامه ریزی آستان قدس رضوی – مشاور پروژه های بهبود فرآیند ها و سیستم ها
5 .دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد – مشاور معین فرآیند ها و کیفیت
6 .شرکت توسعه گردشگری مشهد – مشاور معماری سازمانی، فرآیند ها، منابع انسانی و سیستم کیفیت
7 .شرکت توزیع برق – مشاور تعالی و بهبود فرآیندها و سیستم ها
8 .جهاد دانشگاهی – مشاور تعالی و مهندسی مجدد فرآیند ها
9 .سازمان ملی جوانان/مؤسسه پژوهشگران جوان نانو – معاون مدیر عامل
10.سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی – مدیر طرح بهبود فرآیندها، برنامه ریزی و منابع انسانی
عکس پرسنلی آقای افخمی

حسین افخمی روحانی

کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مدیریت از مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی کشور

دکتری مدیریت از دانشگاه فردوسی مشهد

برخی از سوابق اجرایی:

1 .معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
2 .مدیر حفاظت آزمایشگاه تخصصی امنیت اطلاعات (آپا) دانشگاه فردوسی مشهد
3 .عضو شورای فناوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی
4 .عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
5 .رئیس کمیته اجرایی ISMS دانشگاه فردوسی و عضو کمیته ISMS استان خراسان رضوی
6 .مشاور عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی
7 .داور و عضو شورای ارزیابی طرح های فناورانه مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه فردوسی مشهد