تماس با ما

در صورتی که در زمینه خدمات مدیریت کیفیت، ارزیابی و توانمندسازی سازمانی انتقاد، پیشنهاد و یا طرح دارید لطفا با ما ارتباط بگیرید.

 مؤسسه کیفیت رضوی سرمایه خود را مشارکت و همراهی همه کسانی می داند که برای اعتلای عملکرد کیفی در جامعه تلاش می کنند.