تعالی و پیشرفت

فراخوان ها

ثبت نام سازمان میهمان
ثبت نام سازمان میهمان در تور توانمندسازی
ثبت نام سازمان میزبان
ثبت نام سازمان میزبان در تور توانمندسازی
Previous
Next

جدول سوابق شرکت ها در جایزه ملی تعالی و پیشرفت

ردیف زمینه کاری / هلدینگ نام شرکت / سازمان رتبه کسب شده در سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1397 رتبه کسب شده در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1398 رتبه کسب شده در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1399
1
انرژی و صنایع کمباین سازی ایران   یک ستاره تعالی سه ستاره تعالی پنج ستاره تعالی
2
انرژی و صنایع شهاب خودرو   عدم حضور عدم حضور گواهی حضور در جایزه
3
انرژی و صنایع نخريسي و نساجي خراسان   گواهی تعهد به تعالی عدم حضور گواهی تعهد به تعالی
4
انرژی و صنایع تهیه و تولید فرش آستان   عدم حضور عدم حضور گواهی حضور در جایزه
5
بنیاد بهره وری موقوفات موقوفات یزد و کرمان   عدم حضور عدم حضور گواهی حضور در جایزه
6
بنیاد بهره وری موقوفات موقوفات تهران و البرز   عدم حضور عدم حضور گواهی تعهد به تعالی
7
سلامت یاراطب ثامن   یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی سه ستاره تعالی
8
سلامت داروسازی شیراز سرم   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی
9
سلامت داروسازی ثامن   گواهی حضور در جایزه عدم حضور دو ستاره تعالی
10
سلامت سامان دارو هشتم   گواهی تعهد به تعالی عدم حضور سه ستاره تعالی
11
صنایع غذایی و کشاورزی آرد قدس رضوی   عدم حضور گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی
12
صنایع غذایی و کشاورزی قند چناران   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی
13
صنایع غذایی و کشاورزی خمیرمایه رضوی   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی
14
صنایع غذایی و کشاورزی فرآورده های لبنی رضوی   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی عدم حضور
15
صنایع غذایی و کشاورزی قند تربت حیدریه   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی
16
صنایع غذایی و کشاورزی نان قدس رضوی   یک ستاره تعالی چهار ستاره تعالی عدم حضور
17
صنایع غذایی و کشاورزی بذر و نهال رضوی   عدم حضور گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی
18
صنایع غذایی و کشاورزی کشاورزی رضوی    یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی یک ستاره تعالی
19
صنایع غذایی و کشاورزی  مؤسسه دامپروري صنعتي   یک ستاره تعالی عدم حضور عدم حضور
20
عمران بتن و ماشین قدس رضوی   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی یک ستاره تعالی
21
عمران عمران و توسعه رضوی   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی یک ستاره تعالی
22
عمران مهندسان مشاور شهرسازی   عدم حضور گواهی تعهد به تعالی گواهی تعهد به تعالی
23
عمران مهندسی آب و خاک قدس رضوی   گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی عدم حضور
24
عمران بناي سبك قدس رضوي   عدم حضور عدم حضور گواهی حضور در جایزه
25
عمران مسکن و عمران قدس رضوی   دو ستاره تعالی عدم حضور عدم حضور
26
عمران آرایه های معماری   گواهی حضور در جایزه عدم حضور عدم حضور
27
کسب و کارهای نوین سامان بازار   عدم حضور عدم حضور گواهی حضور در جایزه
28
مالی و سرمایه گذاری كارگزاري بورس اوراق بهادار رضوي   گواهی تعهد به تعالی عدم حضور عدم حضور
29
میانگین رتبه های کسب شده شرکت های ذیل بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی گواهی تعهد به تعالی یک ستاره تعالی دو ستاره تعالی

بروشور آموزشی آشنایی با مدل جایزه ملی تعالی و پیشرفت